Magazyn Chorzów Miasto Kultury – dla znajomych CMYK

Redaktor naczelny: Krzysztof Knas  
naczelny@cmyk.media.pl 
Sekretarz redakcji: Marlena Skoczylas 
sekretarz@cmyk.media.pl

Publicyści i stali współpracownicy: Laura Janoszek, Dagmara Kleszcz, Julia Knas, Marta Matyszczak, Izabela Mikrut, Sabina Waszut, Jacek Kurek, Adam Lapski. 

Grafik: Sandra Kossok.  Layout magazynu: Sylwester Witkowski.
redakcja@cmyk.media.pl   

661 947 302

Pilotażowy numer magazynu „Chorzów Miasto Kultury” towarzyszył obchodom Święta Miasta Chorzów w czerwcu 2015. W roku 2016 pismo ukazywało się jako dwumiesięcznik, zaś od stycznia 2017 jest bezpłatnym miesięcznikiem. Tematyka magazynu obejmuje zagadnienia chorzowskiej kultury. Znaleźć tu można publikacje poświęcone lokalnym twórcom, a także znanym w kraju i zagranicą artystom w rozmaity sposób powiązanym z tym miastem.

“Chorzów Miasto Kultury” jest patronem medialnym, a także współinicjatorem wydarzeń promujących kulturę lokalną, m.in. wystawy “Bebok – ocalić od zapomnienia” Sandry Kossok, wystawy i wieczoru wspomnień “Jorg. Oblicza Cnoty”, poświęconego pamięci aktora Jerzego Cnoty (zm. 2016), benefisu jubileuszowego aktora i artysty estradowego Andrzeja “Tolusia” Skupińskiego (zm. 2018), a także dziennikarskich zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań autorskich.

Wydawca: Agencja Mediów Lokalnych mediaL: 
Chorzów, ul. Katowicka 105, tel. 32 241 33 74